Een goed ontwerp begint niet met een schets, maar met vragen. Het draait om de doelstellingen van uw bedrijf, hoe u zich succesvol kunt ontwikkelen, nu maar ook in de toekomst. BuroDesk heeft ervaring in het vertalen van uw doelstellingen naar een interieur dat helpt het beste uit uw bedrijf te halen.

 

Tijdens het ontwerpen wordt met name gekeken naar de boodschap die het interieur meegeeft, aan uw medewerkers maar ook aan uw bezoekers. Wat wilt u uitstralen? BuroDesk ontwerpt uw interieur als blijvende weerspiegeling van uw bedrijfsimago.

Workplace consultancy is het informatie traject dat vooraf gaat aan het ontwerp. Door onderzoek en evaluatie komt aan het licht wat de knelpunten in de werkomgeving zijn, en hoe uw bedrijfsproces het best ondersteund wordt door het interieur. BuroDesk vertaalt de aanbevelingen die hieruit naar voren komen perfect naar het ontwerp passend bij uw bedrijf.

projecten
ProRail Amsterdam
VOvA Amsterdam
Heerema Innovatiecentrum
Sprank Interieurprojecten
Hypotheekshop Utrecht
WorkWire
ProRail Utrecht
ProRail Eindhoven
OCS Plus Steelcase
Rijkswaterstaat Lelystad
Rijkswaterstaat Leeuwarden
Rijkswaterstaat Middelburg
Rijkswaterstaat Utrecht
Rijkswaterstaat Haarlem
Rijkswaterstaat Arnhem
Politie Rotterdam Rijnmond
Florence Jonker Frans
Ministerie OCW
Florence Steenvoorde PG
KPN Expertcenter
Vidomes KCC
Thuiszorg Rijswijk
DZB Leiden
Moog Bradford werkplaats
Fysiototaal
Ambtenaar voor de Toekomst
Ahrend Xpertorium
Ahrend beursontwerp
TU Library Learning Centre
TU Delft Bouwkunde
Steelcase Worklife
Arval

Zomerhofstraat 84, 2e / unit 9
3032CM Rotterdam
T 06-32031289
E info@burodesk.nl